Τσουκνίδα
Register

Τσουκνίδα-Urtica dioica

Άλλες ονομασίες: Αγκινίδα, κνίθα, τσούχνα
Οικογένεια: Urticaceae

Ετήσιο φυτό που μπορεί να φτάσει πάνω από ένα μέτρο. Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Μαζεύονται τα νέα φρέσκα φύλλα από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη πριν ανθίσει.

Τα φρέσκα φύλλα της τρώγονται βραστά σαλάτα ή τσιγαριστά με άλλα μυρωδικά.
Με τα φύλλα της και άλλα μυρωδικά φτιάχνονται καταπληκτικές τσουκνιδόπιτες!

Oι τσoυκvίδες, τα τελευταία χρόvια, ξαvάρθαv στo πρoσκήvιo μέσα από τις τελευταίες ιατρικές αvακoιvώσεις διάσημωv διαιτoλόγωv, σύμφωvα με τις oπoίες είvαι χόρτo πoλύ πλoύσιo σε καρoτίvη B, η oπoία και θεωρείται ότι δρα πρoληπτικά κατά τωv καρκιvικώv κυττάρωv.

Select Language

  • Ελληνικά
  • English (UK)

S5 Box

Login

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.